Izrada betonjerke u Kragujevcu

Izrada čelične konstrukcije i oblaganje betonjerke sendvič panelima 50mm

Na zahtev klijenta u toku je izrada i montaža čelične konstrukcije koja će biti opšivena sendvič panelima kako bi se nastavio nesmetani rad betonjerke u toku zimskih dana. U pitanju je farbanje konstrukcije i oblaganje sendvič panelima 50mm sa svim potrebnim limarskim radovima, zaštitnim lajsnama vratima i olucima.

Materijal

  1. Čelična konstrukcija
  2. Sendvič paneli
  3. Lim
  4. Pvc stolarija

#metalnekonstrukcije #metalnakonstrukcija #čeličnekonstrukcije #čeličnakonstrukcija #sendvičpaneli #betonjerka #beton #limarskiradovi #bravarija #zavarivanje #farbanje