Uslužno zavarivanje

  • RZavarivanje prema radioničkoj dokumentaciji
  • RCO2 i Elektro zavarivanje
  • RAtestirani zavarivači

Kao jednu od osnovnih oblasti u našoj firmi nudimo uslužno zavarivanje u radionici ili na terenu bilo da je u pitanju CO2 ili elektro zavarivanje.

Vršimo uslugu zavarivanja na osnovu crteža DXF DWG formata ili na osnovu uzorka koji možete doneti do nas ukoliko je unapred zadat način zavarivanja.

Ukoliko nije preciziran način zavarivanja, zavarivanje odrađujemo iskustveno na osnovu predmeta i debljine materijala.

Pogledajte ostale usluge

Limarski Radovi

Limarski radovi na teritoriji cele Srbije. Opšivanje trapezastim limom , opšivanje lajsni i pokrivanje krovova, hala i pomoćnih objekata.

Opšivanje Sendvič Panelima

Oblaganje sendvič panelima PUR, PIR svih debljina i spojeva kao i opšivanje odgovarajućiim lajsnama.

Uslužno sečenje i bušenje cevi

Po zahtevu klijenta vršimo uslužno sečenje profila i bušenje rupa prema crtežu i projektima.