Montažna hala 600m2 Krušik

Projektovanje / Izrada / Montaža

Projektovanje ,Izrada i montaža montažne hale 600m2 (50m x 12) za Krušik u Valjevu. Čelična konstrukcija opšivena protiv požarnim sendvič panelima 100mm sive boje krov i zid. 2x klizna vrata, PVC stetlarnici u krug hale.

Materijal :

  • Čelična konstrukcija
  • Sendvič paneli 100mm PIR sivi
  • Limarske opšivke
  • Farba za metal
  • PVC stolarija

#montažnehale #hale #magacini #metalnekonstrukcije #čeličnekonstrukcije #pvcstolarija #građevinskalimarija #oluci #sendvičpaneli #konstrukcije #montžniobjekti #valjevo