Montažna hala 630m2

Montažna hala 27t čelika po projektu

Izrada, farbanje i montaža čelične konstrukcije za halu od 630m2 u Kragujevcu prema projektu. Ukupna težina 27t čelika, 6m visine i dodatak atika sa prednje strane. Podkonsturukcija za segmentna vrata i dodatnu stolariju. Šrafovska veza

Materijal :

  • Čelična konstrukcija
  • Osnovno i završno farbanje
  • Šrafovske veze

#montažnahala #montaznahala #montažnehale #montažniobjekti #hale #metalnekonstrukcije #čeličnekonstrukcije #kragujevac